Новости

strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
     02.06.2021. Турнир у фудбалу
У школи је ове недеље одржан турнир у фудбалу.


     26.05.2021. Мај месец математике
Данас је одржан квиз и асоцијације - резултат нерешен.


     25.05.2021. „С природом на ти“
Прваци с природом на ти у порти цркве.


     25.05.2021. „С природом на ти“
Показали смо љубав према природи тако што смо поставили кућице за птице на дрвећу у школском дворишту и ставили семенке унутра. Уживали смо у лепом времену, игри и дружењу.


     21.05.2021. Дуално образовање
Дуално образовање је модел средњег стручног образовања у оквиру кога се знање стиче и у школи и у компанији. У зависности од образовног профила за који се ученик определи, он већ у првом разреду може почети да иде и у компанију, на учење кроз рад. Учењем кроз рад ученици усвајају практична и применљива знања у реалном радном окружењу, у компанији.
Неопходност да се формални образовни систем прилагоди потребама привреде за кадровима, подстакла је развој дуалног образовања. На обострану корист компанија и ученика, охрабрује се ученикова продуктивност и мотивисаност за стицање вештина. Након завршетка школовања по дуалном моделу образовања ученик се може запослити код послодавца или покренути сопствени посао, али такође има и проходност за даље школовање. Послодавац на овај начин смањује трошкове обучавања новозапослених и улаже у будућност своје компаније.
По угледу на најпознатије и најуспешније европске системе дуалног образовања, који се реализују у Аустрији и Немачкој, и Србија је као прва држава у региону усвојила Закон о дуалном образовању 2017. године, чија је пуна примена отпочела 1. септембра 2019. године. Законом се регулишу права и обавезе свих учесника и послодавцу се поверава одговорност и улога у образовању ученика и стицању компетенција неопходних за рад у циљаном занимању.
Дуално образовање у Србији спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Привредном комором Србије. Развој је почео кроз пилот-пројекте, а подршку су пружили партнери из Немачке, Аустрије и Швајцарске. У школској 2019/2020. години се реализује 35 дуалних образовних профила, а у изради су и нови. О успеху сарадње најбоље говоре подаци који сугеришу да је од почетка ове иницијативе незапосленост младих у Србији значајно смањена.
По дуалном моделу се школује око 4500 ученика, у 80 школа, 52 града и општине, у око 600 компанија, тако да је данас дуално образовање код нас заступљено у десет одсто целокупног средњег стручног образовања, са тенденцијом раста.
Будући да се ближимо упису ученика у први разред средњих школа и да је ово период када ученици доносе одлуке који ће профил уписати, школа је поставила банер и линк https://dualnoobrazovanje.rs/ о дуалном образовању на сајт школе како би се ученици на време информисали о дуалним образовним профилима и бенефитима који они са собом носе.


на врх странице