Повратак

Завршни испит

Министарство просвете организује и спроводи завршни испит, у складу са одредбама које се односе на завршни испит, које су утврђене Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 -др. закон, 10/19, 6/20 и 129/21), Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. Закон, 10/19 и 129/21) и Правилником о изменама Правилника о програму завршног испита у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС – Просветни гласник” бр. 1/11, 1/12, 1/14, 12/14, 2/18, 3/21 и 14/22) и доноси Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску годину који ближе уређује спровођење завршног испита.

Dетаљнe информацијe

OБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ /ДРУГЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ЧИЈА ДЕЦА ПОЛАЗЕ У ПРВИ РАЗРЕД У СЕПТЕМБРУ 2023. године

Поштовани родитељи,

Законом о основама система образовања и васпитања прописано је да се у први разред основне школе уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по година, а највише седам и по година, односно СВА деца рођена од 1.3.2016. до 28.2.2017. године.

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, односно школа треба да омогући упис и школовање све деце која територијално припадају школи, а која су стасала за полазак у основну школу.

Преузмите документ са детаљним информацијама