ПовратакГалерија - архиваШколска слава

Ускршњи вашар

Мачкаре

Семинар у школи

Огледни час 2023. године

Фер плеј

Спортски сусрети

Упис првака 2022./2023.г

Дан жена 2023. године

Посета пољопривредном газдинству 2023. године

Програмирање у МејкKоду 2023. година

Новогодишња приредба 2022. године

Мачкаре 2022. године

Предавање за наставнике 2022.године

Предавање за родитеље 2022. године

Школска слава 2022. године

Ускршњи вашар 2022. године