Повратак07.05.2024.

Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци

У прилогу се налази Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог01.03.2024.

Анекс годишњег плана рада

У прилогу се налази Анекс годишњег плана рада ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог28.02.2024.

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

У прилогу се налази Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог28.02.2024.

Правилник о начину регулисања изостанака ученика

У прилогу се налази Правилник о начину регулисања изостанака ученика у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог28.02.2024.

Правилник о оцењивању ученика

У прилогу се налази Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог14.02.2024.

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

У прилогу се налази Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања.

погледај ПДФ прилог14.02.2024.

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

У прилогу се налази Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању.

погледај ПДФ прилог23.01.2024.

Информатор о раду

У прилогу се налази линк ка Информатору о раду Основне школе „23. октобар“ Голубинци на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=A5xYD43M8qdkAQQbY

и Информатор о раду Основне школе „23. октобар“ Голубинци у PDF формату.

погледај ПДФ прилог22.09.2023.

Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину

У прилогу се налази Годишњи план рада ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2023/2024. годину.

погледај ПДФ прилог15.09.2023.

Критеријуми оцењивања ученика

У прилогу се налазе Критеријуми и елементи оцењивања у настави у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог01.09.2023.

Дан отворених врата школске 2023/2024. године

У прилогу се налази распоред пријема родитеља/старатеља у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2023/2024. годину.

погледај ПДФ прилог15.12.2022.

Правилник о заштити података о личности

У прилогу се налази Правилник о заштити података о личности Основне школе „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог15.12.2022.

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

У прилогу се налази Решење о одређивању лица за заштиту података о личности Основне школе „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог09.12.2022.

Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака

У прилогу се налази Правилник о организацији и систематизацији послова и радних задатака Основне школе „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог16.11.2022.

Информатор о раду

У прилогу се налази линк за информатор о раду Основне школе „23. октобар“ Голубинци.

https://informator.poverenik.rs/informator?org=A5xYD43M8qdkAQQbY10.11.2022.

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

У прилогу се налази Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021).

погледај ПДФ прилог10.11.2022.

Прилог 2. анекса Школског програма

У прилогу 2. се налази анекс Школског програма 2019/2020-2023/2024. ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог10.11.2022.

Прилог 1. анекса Школског програма

У прилогу 1. се налази анекс Школског програма 2019/2020-2023/2024. ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог10.11.2022.

Школски програм

У прилогу се налази Школски програм 2019/2020-2023/2024. ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог16.09.2022.

Извештај о раду директорке за школску 2021/2022. годину

У прилогу се налази Извештај о раду директорке Основне школе ,,23. октобар“, Голубинци за школску 2021/2022. годину.

погледај ПДФ прилог16.09.2022.

Полугодишњи извештај о раду директорке за школску 2021/2022. годину

У прилогу се налази Полугодишњи извештај о раду директорке Основне школе ,,23. октобар“, Голубинци за школску 2021/2022. годину.

погледај ПДФ прилог16.09.2022.

Годишњи план рада за школску 2022/2023. годину

У прилогу се налази Годишњи план рада ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог16.09.2022.

Извештај о раду установе за школску 2021/2022. годину

У прилогу се налази Извештај о раду установе ОШ „23. октобар“ за школску 2021/2022. годину.

погледај ПДФ прилог01.09.2022.

Распоред писмених провера 2022-2023

У прилогу се налази распоред писмених провера у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог01.09.2022.

Дан отворених врата школске 2022/2023. године

У прилогу се налази распоред пријема родитеља/старатеља у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог14.06.2022.

Друга допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

У прилогу се налази Друга допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог07.06.2022.

Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

У прилогу се налази Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог03.06.2022.

План уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

У прилогу се налази План уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог22.04.2022.

Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину

У прилогу се налази Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог15.04.2022.

Правилник о упису ученика у средњу школу

У прилогу се налази Правилник о упису ученика у средњу школу.

погледај ПДФ прилог04.04.2022.

Календар активности за спровођење завршног и пријемног испита

У прилогу се налази Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог25.01.2022.

Развојни план

У прилогу се налази Развојни план ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог19.01.2022.

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

У прилогу се налазе Правилник о канцеларијском и архивском пословању у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог19.01.2022.

Правилник о управљању документацијом путем деловодника

У прилогу се налазе Правилник о управљању документацијом путем деловодника у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог19.01.2022.

Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената

У прилогу се налазе Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог19.01.2022.

Правилник о начину регулисања изостанака ученика

У прилогу се налазе Правилник о начину регулисања изостанака ученика у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог23.12.2021.

Критеријуми оцењивања ученика

У прилогу се налазе Критеријуми и елементи оцењивања у настави у ОШ "23. октобар" Голубинци.

погледај ПДФ прилог22.09.2021.

Дан отворених врата школске 2021/2022. године

У прилогу се налази распоред пријема родитеља/старатеља у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2021/2022. годину.

погледај ПДФ прилог16.09.2021.

Правилник о раду школске библиотеке

У прилогу се налази Правилник о раду библиотеке ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог16.09.2021.

Правилник о испитима у основној школи

У прилогу се налази Правилник о испитима у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог09.06.2021.

Правилник о мерама заштите и безбедности

У прилогу се налази Правилник о мерама заштите и безбедности ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог09.06.2021.

Правилник о дисциплинској одговорности ученика

У прилогу се налази Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог09.06.2021.

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

У прилогу се налази Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог09.06.2021.

Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци

У прилогу се налази Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог07.04.2021.

Календар активности

Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину налази се у прилогу.

погледај ПДФ прилог19.01.2021.

Информатор о раду ОШ ,,23. октобар'' Голубинци

У прилогу се налази информатор о раду школе.

погледај ПДФ прилог14.05.2020.

Одлука

Одлука о продужењу рока за подношење пријава на конкурс.

погледај ПДФ прилог12.05.2020.

Одлука о измени уговора

Одлука о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором

погледај ПДФ прилог18.03.2020.

Одлука

Одлука о организацији и процесу рада у ОШ „23. октобар“ из Голубинаца

погледај ПДФ прилог18.03.2020.

Решење

Предлог и решење о обустави поступка конкурса

погледај ПДФ прилог09.03.2020.

Приручник за родитеље

Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог09.03.2020.

Безбедност деце на Интернету

Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог31.10.2019.

ДДОР осигурање

Полиса осигурања

погледај ПДФ прилог31.10.2019.

ДДОР осигурање

Старт пакет

погледај ПДФ прилог31.10.2019.

ДДОР осигурање

Понуда и информација за осигураника

погледај ПДФ прилог29.10.2019.

Донације и хуманитарна помоћ

Информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи

погледај ПДФ прилог29.10.2019.

Ценовник услуга

Ценовник услуга које пружа институција

погледај ПДФ прилог29.10.2019.

Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора

Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора у поступку ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкамa) и уговора о привременим и повременим пословима

погледај ПДФ прилог29.10.2019.

Каталог поклона

Каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године

погледај ПДФ прилог13.09.2019.

Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

погледај ПДФ прилог14.05.2019.

Завршни испит - календар активности 2018/2019. год.

погледај ПДФ прилог14.05.2019.

Конкурс за упис у средњу школу школске 2018/2019.

погледај ПДФ прилог20.11.2018.

ДДОР осигурање

Понуда и информација за уговарача осигурања за осигурање ученика од последица несрећног случаја

погледај ПДФ прилог09.11.2018.

Тешкоће у учењу

Утицај говора и језика на савлађивање читања и писања

Приредила Бранка Бељин

погледај ПДФ прилог08.06.2018.

Болести зависности

Зависност од Интернета - болест савременог доба

погледај ПДФ прилог14.05.2018.

Завршни испит - календар активности 2017/2018. год.

погледај ПДФ прилог14.05.2018.

Конкурс за упис у средњу школу школске 2017/2018.

погледај ПДФ прилог