Документа

     14.06.2022. Друга допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину
У прилогу се налази Друга допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог


     07.06.2022. Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину
У прилогу се налази Допуна конкурса за упис ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог


     03.06.2022. План уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину
У прилогу се налази План уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог


     22.04.2022. Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину
У прилогу се налази Прелиминарни план уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог


     15.04.2022. Правилник о упису ученика у средњу школу
У прилогу се налази Правилник о упису ученика у средњу школу.

погледај ПДФ прилог


     04.04.2022. Календар активности за спровођење завршног и пријемног испита
У прилогу се налази Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2021/2022. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2022/2023. годину.

погледај ПДФ прилог


     25.01.2022. Развојни план
У прилогу се налазе Развојни план ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     19.01.2022. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
У прилогу се налазе Правилник о канцеларијском и архивском пословању у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     19.01.2022. Правилник о управљању документацијом путем деловодника
У прилогу се налазе Правилник о управљању документацијом путем деловодника у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     19.01.2022. Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената
У прилогу се налазе Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     19.01.2022. Правилник о начину регулисања изостанака ученика
У прилогу се налазе Правилник о начину регулисања изостанака ученика у ОШ „23. октобар“ Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     23.12.2021. Критеријуми оцењивања ученика
У прилогу се налазе Критеријуми и елементи оцењивања у настави у ОШ "23. октобар" Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     22.09.2021. Дан отворених врата школске 2021/2022. године
У прилогу се налази распоред пријема родитеља/старатеља у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци за школску 2021/2022. годину.

погледај ПДФ прилог


     16.09.2021. Правилник о раду школске библиотеке
У прилогу се налази Правилник о раду библиотеке ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     16.09.2021. Правилник о испитима у основној школи
У прилогу се налази Правилник о испитима у ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     09.06.2021. Правилник о мерама заштите и безбедности
У прилогу се налази Правилник о мерама заштите и безбедности ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     09.06.2021. Правилник о дисциплинској одговорности ученика
У прилогу се налази Правилник о дисциплинској одговорности ученика ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     09.06.2021. Правилник о похваљивању и награђивању ученика
У прилогу се налази Правилник о похваљивању и награђивању ученика ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     09.06.2021. Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци
У прилогу се налази Статут ОШ ,,23. октобар'' Голубинци.

погледај ПДФ прилог


     07.04.2021. Календар активности
Календар активности за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања за школску 2020/2021. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину налази се у прилогу.

погледај ПДФ прилог


     19.01.2021. Информатор о раду ОШ ,,23. октобар'' Голубинци
У прилогу се налази информатор о раду школе.

погледај ПДФ прилог


     14.05.2020. Одлука
Одлука о продужењу рока за подношење пријава на конкурс.

погледај ПДФ прилог


     12.05.2020. Одлука о измени уговора
Одлука о измени уговора о јавној набавци добара - интерактивних табли са пројектором

погледај ПДФ прилог


     18.03.2020. Одлука
Одлука о организацији и процесу рада у ОШ „23. октобар“ из Голубинаца

погледај ПДФ прилог


     18.03.2020. Решење
Предлог и решење о обустави поступка конкурса

погледај ПДФ прилог


     09.03.2020. Приручник за родитеље
Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог


     09.03.2020. Безбедност деце на Интернету
Презентација Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Полиса осигурања

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Старт пакет

погледај ПДФ прилог


     31.10.2019. ДДОР осигурање
Понуда и информација за осигураника

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Донације и хуманитарна помоћ
Информације о примљеним донацијама и хуманитарној помоћи

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Ценовник услуга
Ценовник услуга које пружа институција

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора
Коначна ранг листа понуда и одлука о додели уговора у поступку ангажовања лица по основу уговора о делу (на који се због вредности испод прописане законом не примењује Закон о јавним набавкамa) и уговора о привременим и повременим пословима

погледај ПДФ прилог


     29.10.2019. Каталог поклона
Каталог поклона које су запослени примили у претходној календарској години у првом кварталу наредне календарске године

погледај ПДФ прилог


     13.09.2019. Одлукa о одређивању лица за заштиту података о личности

погледај ПДФ прилог


     14.05.2019. Завршни испит - календар активности 2018/2019. год.

погледај ПДФ прилог


     14.05.2019. Конкурс за упис у средњу школу школске 2018/2019.

погледај ПДФ прилог


     20.11.2018. ДДОР осигурање
Понуда и информација за уговарача осигурања за осигурање ученика од последица несрећног случаја

погледај ПДФ прилог


     09.11.2018. Тешкоће у учењу
Утицај говора и језика на савлађивање читања и писања

Приредила Бранка Бељин

погледај ПДФ прилог


     08.06.2018. Болести зависности
Зависност од Интернета - болест савременог доба

погледај ПДФ прилог


     14.05.2018. Завршни испит - календар активности 2017/2018. год.

погледај ПДФ прилог


     14.05.2018. Конкурс за упис у средњу школу школске 2017/2018.

погледај ПДФ прилог


на врх странице